39,538,223

Lý do bầu Robert Howell cho chức vụ Đặc Ủy viên Bảo hiểm.

Có hơn 39 triệu người dân California và hơn 39 triệu lý do để quan tâm.

A Proven Leader. Not Another Politician.

Voting for Robert Howell means better and more affordable insurance rates for Californians.

Cuộc sống không có khả năng chi trả

Hàng trăm ngàn người đang chạy trốn khỏi Golden State do chi phí sinh sống cao và cơ quan hành chánh của nhà nước bị hỏng và không đáp ứng kịp thời.

Cháy rừng ở California

Ông Robert rất quan tâm đến hàng ngàn nạn nhân của cháy rừng, cũng như hàng triệu người hiện không thể mua bảo hiểm hỏa hoạn.

Quyền lợi bảo hiểm

Ông Robert tin tưởng vào quyền được bảo hiểm một cách công bằng và bình đẳng, bất kể lý lịch của bạn.
Ông ấy là cơ quan giám sát bảo hiểm California của bạn.

347 DONATIONS
692 FOLLOWERS
283 VOLUNTEERS

Sign Up To Our Newsletter